اهــداف پویــش

توضیحات …

تاریخچه منطــقه

توضیحات …

کارکــاه های تخصصی پویــش

توضیحات …

مراحــل و روند پویــش

توضیحات …

چشــم انداز و رویکرد پویــش

توضیحات …

حامیــان پویــش

توضیحات …

ثبت نام آنلاین در طرح پویش طهروونی بپوشیم
پویش طهروون بپوشیم | استاد بنفشه مقدم
استاد بنفشه مقدم
استاد و عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه هنر
پویش طهروون بپوشیم | استاد علی فانی سالک
استاد علی فانی سالک
استاد وعضو هیات علمی گروه طراحی پارچه ولباس دانشگاه هنر ومدیر گروه طراحی پارچه ولباس
پویش طهروون بپوشیم | دکتر الهام اعتمادی
دکتر الهام اعتمادی
دکترای تخصصی تاریخ هنر
پویش طهروون بپوشیم | دکتر محمد باقر فرهمند
دکتر محمد باقر فرهند
دکترای تخصصی علوم سیاسی
سرکار خانم مژگان ملک
سرکار خانم مژکان ملک زاده
طراح لباس
پویش طهروون بپوشیم | دکتر فرزانه زمانی نیا
دکتر فرزانه زمانی نیا
دکترای روابط بین الملل
پویش طهروون بپوشیم | مهندس پیمان حسین محسنی
دکتر پیمان حسین محسنی
شهردار منطقه ۱۲ تهران
پویش طهروون بپوشیم | استاد آفاق امیریان
استاد آفاق امیریان
بانوی اول هنــر ایــران
دکتری افتخاری صنایع دستی
پویش طهروون بپوشیم | دکتر بیتا بهرامی قصر
دکتر بیتا بهرامی قصر
دکترای تخصصی پژوهش هنر
پویش طهروون بپوشیم | دکتر محمد رضا ریاضی
دکتر محمد رضا ریاضی
دکترای باستان شناسی
پویش طهروون بپوشیم | جناب اقای ایدین وفاداری
جناب آقای آیدین وفاداری
کارشناس ارشد گرافیک
گرافیست، تایپ فیس دیزاینر

 اساتید و مدیران پویش

دکتر بیتا بهرامی قصر ( مدیرپروژه )

دکتر فرزانه زمانی نیات (مسئول امور بانوان شهرداری منطقه ۱۲ تهران)

دکتر الهام اعتمادی (سرپرست بخش پژوهش پروژه)

استاد بنفشه مقدم (سرپرست بخش طراحی تا چاپ پارچه)

دکتر محمد رضا ریاضی (سرپرست بخش باستان شناسی)

دکتر پیمان حسین محسنی (شهردار منطقه ۱۲ تهران) 

دکتر محمد باقر فرهند (رئیس شورای سیاستگذاری)

استاد علی عرفانی سالک  (سرپرست بخش از ایده تا اجرا)

جناب آقای آیدین وفاداری (مدیر هنری)

استاد آفاق امیریان (مسئول بخش تزئینات لباس)

سرکار خانم مژگان ملک  (مسئول بخش الگو سازی و دوخت)

 تمــاس با دبیرخــانه پویــش

 ایمیل دبیرخانه :

info@tehroonbepoosh.com

جهت مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید

۰۹۳۹۸۹۸۱۶۲۸

آدرس :

خیابان نواب، جنوب به شمال قبل از پل کمیل نبش خیابان محبوب مجاز، ساختمان دماوند دو واحد یک