* آقای آیدین وفاداری ۵۹/۷/۲۴

* فوق دیپلم گرافیک از دانشگاه علم و فرهنگ

* کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران

* کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی –تهران مرکز

* فعالیت در گروه صنعتی سیر جهان در حیطه طراحی صنعتی ۱۳۷۶-۱۳۷۵

* طراح گرافیک شرکت دلتا ساین ۱۳۸۱-۱۳۷۸

* طراح گرافیک در شرکت ققنوس ۱۳۸۴-۱۳۸۱

* مدیر هنری شرکت ارگ جدید ۱۳۸۵-۱۳۸۴

* مدیر هنری و طراح گرافیک شرکت رسانه هنر رگا ۱۳۹۰-۱۳۸۷

* مدیر هنری شرکت سام دیس راگا ۱۳۹۲-۱۳۹۰

* افتخار همکاری با شرکت جناب استودیو ( استودیو طراحی استاد بیژن جناب) ۱۳۹۴-۱۳۹۲

* همکاری با شرکتهای خصوصی و دولتی از سال ۱۳۸۴ تا کنون در حیطه طراحی گرافیک

* منتخب نمایشگاه پوستر تایپوگرافی ضرب المثلهای ایرانی رنگ پنجم در سال ۱۳۸۵

* منتخب نمایشگاه پوسترهویت در چکسلواکی ۱۳۸۶

* منتخب نمایشگاه پوستر بالاترازسیاهی، آسمانی آبی ۱۳۹۵

* منتخب نمایشگاه پوستر شمسه ۱۳۹۵

* منتخب اولین نمایشگاه فرهنگی هنری ایران در کپنهارک دانمارک در زمینه پوستر ۱۳۹۵

* طراحی قلم سوفی بر اساس ثلث و ارائه در فروشگاه نرم افزاری مریم

* طراحی قلم زیتون بر اساس نسخ

* طراحی قلم تایپوگراف بر اساس نسخ

* طراحی قلم گرافیک بر اساس کوفی بنایی

* طراحی قلم آنامورف براساس کوفی بنایی

* در حال حاضر به صورت تخصصی در حیطه ی طراحی حروف فارسی و تایپوگرافی فعالیت می نمایم.

پویش طهروون بپوشیم | جناب اقای ایدین وفاداری