درباره پویش

پویش “طهروون بپوشیم “یک رخداد چند وجهی است . حرکتی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی  با جلب حمایت و همکاری ارگان های مرتبط و متولی امر پوشش در کشور ایران اسلامی است. این حرکت با حمایت شهرداری منطقه ۱۲ تهران به جهت ایجاد و تسهیل امور اجرائی در زمینه بهره برداری از فضا ها و انتخاب یک مکان با هویت بصری و درونی غنی از دل قلب کلان شهر تهران، “کاخ گلستان” و با همکاری دانشگاه هنر تهران، در جهت هدایت و راهبری اصولی در مراحل تولید و خلق اثر با موضوع  “لباس اجتماع زنانه و مردانه” در تاریخ یکم دی ماه با بازدید هنرمندان، نخبگان ، دانشجویان و طراحان لباس رقم خواهد خورد .

یکی دیگراز سازمان ها و متولیان  مهم امر لباس “بنیاد ملی مد ولباس ایران” با حضور کارگروه خود، بعنوان یکی دیگر از حامیان معنوی در کنار این پویش قراردارد. هدف ما ارائه یک کانسپ  قوی، توصیف و پردازش در دو مقوله تئوری و عملی با نگاه دقیق به لباس دوره “قاجار” است تا از سرآغاز، لباس ایرانی را که از دوره “پهلوی اول” به نگاهی تقلیدگر از غرب ارائه شده است، اصلاح و با طرح افکنی های نوین، تن پوشی زیبا، فاخر، ارزشمند با حفظ ارزش های انسانی ایرانی اسلامی، طراحی و پس از داوری و ارائه آثار منتخب در موزه نگهداری گردد.

با آرزوی موفقیت برای همه هنرمندان و طراحان لباس

مدیر پروژه پویش”طهروون بپوشیم “