فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در پویش

“طهروونی بپوشیم”

نکته ثبت نام :

ابتدا فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتهای فرم کلید ثبت نام را کلیک کنید ، منتظر بمانید تا پیام ثبت نام انجام شد را مشاهده کنید ، پس از آن روی کلید رزرو بلیط کارگاه کلیک نموده و سپس اقدام به خرید و پرداخت وجه کارگاه نمایید .پویش طهروون بپوشیم | قلب طهران